Sweden: 45-year-old man sentenced to one year in jail for not disclosing his status

Sentencing

He said nothing about HIV infection (2019-08-20)

August 20, 2019
Source: Folkbladet
Google translation. For Swedish article, scroll down

The woman got in touch with the 45-year-old man via the Whatsapp app. She came to Sweden and they immediately began a sexual relationship. What she didn’t know was that the man was HIV-infected.
“I noticed that he had a rash and was sweating a lot, but when I asked about how he was feeling he did not tell me that he was infected,” the woman says in interrogation.
At a later stage, she saw a letter from a doctor and googled the terms stated in the letter and began to suspect that everything was not right.
When she confronted the man, he admitted that he was infected with HIV. However, he said it was much like having diabetes and that she would receive compensation from the state. But through her sister-in-law she realized that it was a deadly disease that could not be cured.
In the evening she fled from the man, deeply shocked and convinced that she had become infected.
The man says in interrogation that he knew he was HIV-infected, but that he did not take his medication regularly because he did not feel well.
He knew he had to inform about his HIV infection and that he had to use a condom during intercourse.
However, he did not initially tell the woman because he always made sure to use a condom, something the woman rejects.
The prosecutor wanted the man to be sentenced for attempted cruelty, but it was rejected by the district court which instead sentenced the man to prison for 1 year for inducing danger to another  The claim for expulsion is rejected.
After several tests, it was found that a woman was not infected by the HIV virus.


Sa inget om HIV-smittan

Kvinnan fick kontakt med den 45-åriga mannen via appen Whatsapp. Hon kom till Sverige och de inledde genast en sexuell relation. Vad hon inte visste var att mannen var HIV-smittad.

– Jag märkte att han hade utslag och svettades en hel del, men när jag frågade om hur han mådde berättade han inte att han var smittad, säger kvinnan i förhör.

I ett senare skeende fick hon syn på ett brev från en läkare och googlade på de termer som angavs i brevet och började misstänka att allt inte stod rätt till.

När hon konfronterade mannen medgav han att han var HIV-smittad. Han sa dock att det var ungefär som att ha diabetes och att hon skulle få ersättning från staten. Men via sin svägerska fick hon klart för sig att det var en dödlig sjukdom som inte gick att bota.

På kvällen flydde hon från mannen, djupt chockad och övertygad om att hon blivit smittad.

Mannen säger i förhör att han kände till att han var HIV-smittad, men att han inte tog sin medicin regelbundet eftersom han inte mådde bra av den.

Han visste att han var tvungen att informera om sin HIV-smitta och att han var tvungen att använda kondom vid samlag.

Han berättade dock inte inledningsvis för kvinnan eftersom han alltid såg till att använda kondom, något som kvinnan tillbakavisar.

Åklagaren ville att mannen skulle dömas för försök till grov misshandel, men det ogillas av tingsrätten som istället dömer mannen för framkallande av fara för annan till fängelse i 1 år. Yrkandet om utvisning avslås.

Efter flera tester har det visat sig att kvinna inte smittats av HIV-viruset.

Charged

HIV-positive man accused of unprotected sex

August 12, 2019
Source: Norrköpings tidningar
Google translation - Scroll down for Swedish article

Norrköpings tidningar

Even though the man knew he was HIV-positive, he still had unprotected sex with a woman several times. On Tuesday, he faces trial.
The man is charged with attempted cruelty as he, according to the lawsuit, “at any time risked transmitting his HIV infection to the woman”.
The two must have had unprotected sex on a number of occasions last year without the man telling the woman that he was infected.
“The crime is serious because the deeds have been fatal and could have caused the plaintiff serious illness,” Chamber Prosecutor Karin Evlinger writes in the lawsuit.
On Tuesday, the trial is being held against the man in Norrköping District Court and if sentenced, the prosecutor also demands that he be expelled from Sweden and banned from returning for a period.


HIV-smittad åtalas för oskyddat sex (2019-08-12)

Trots att mannen visste att han var HIV-smittad så hade han ändå oskyddat sex med en kvinna flera gånger. På tisdagen ställs han inför rätta.
Mannen står åtalad för försök till grov misshandel då han, enligt stämningsansökan, “vid varje tillfälle riskerat att överföra sin HIV-infektion till (kvinnan)”.
De två ska ha haft oskyddat sex vid ett flertal tillfällen under förra året utan att mannen berättade för kvinnan att han var smittad.
“Brottet är grovt eftersom gärningarna varit livsfarliga och kunnat tillfoga målsäganden allvarlig sjukdom”, skriver kammaråklagare Karin Evlinger i stämningsansökan.
På tisdagen hålls rättegången mot mannen i Norrköpings tingsrätt och om han döms yrkar åklagaren även på att han utvisas från Sverige och förbjuds att återvända under en period.
Image-text:
Mannen visste att han var HIV-smittad, men hade ändå oskyddat sex med kvinnan flera gånger.