Finland: Supreme court overturns conviction in HIV criminalisation case, as man was on effective treatment

Appeal won

Supreme Court: Unprotected intercourse of an HIV-positive person under medication was not a crime

September 15, 2021
Source: Helsingin Sanomat
Google translation. For original article in Finnish, please scroll down.

The KKO considered that, thanks to the medication, the infection was so unlikely that the accused did not commit the crime.

THE HIV-POSITIVE PERSON did not commit the crime, even though they had unprotected intercourse without telling their partner about their illness. That is what the Supreme Court (KKO) decided on Wednesday.

A recent preliminary ruling confirms previous interpretations of unprotected intercourse of HIV-positive people. The KKO considered that, thanks to the medication, the virus was unlikely to be transmitted to the partner to the extent that no crime had occurred.

THE VAASA Court of Appeal had sentenced a man under the age of 40 to two years’ absolute imprisonment for aggravated assault.

According to the Court of Appeal, the accused had tried to harm his partner’s health in December 2016 in an unprotected sex relationship with him, even though he knew he was carrying the HIV virus.

The accused had thus tried to infect his partner with HIV, the Court of Appeal held.

The KKO was about whether the man committed any crime. The prosecutor demanded punishment primarily for attempted aggravated assault and secondarily for causing danger.

IN recent years, the KKO has commented three times on cases involving unprotected intercourse of HIV-positive people.

In one case, it condemned the accused for causing danger because the virus had infected a partner in several unprotected anal intercourse.

Instead, in another case, the charge was dismissed because the virus did not infect a partner during unprotected vaginal intercourse.

In the third case, there were several unprotected sexes and the partner had become infected. The accused was convicted of aggravated assault.

THE risk of infection is ESSENTIAL , KKO decided.

According to experts, the risk of infection depends primarily on the viral load of the HIV-positive person.

Without medication, a milliliter of blood can have up to millions of copies of the virus. With a good response to treatment, the amount of virus is reduced to a very small level.

Regular HIV medication eliminates the risk of infection even during unprotected intercourse, experts estimate.

The defendant said he had been using antiviral medication for years. She had a break of several months before the act, but she started the medication again in October 2016, less than three months before intercourse.

In tests done a couple of weeks after intercourse, the man had very little virus in his blood. According to the expert doctor, the risk of infection had thus been a ratio of at most one to 1,250. Thanks to the medication, the risk was probably even lower or even ruled out.

IN THESE circumstances, the infection was so unlikely that it did not meet the requirement of the Criminal Code regarding the danger of the crime being committed, the KKO estimates. The charge of attempted aggravated assault was therefore dismissed.

In the alternative, the prosecutor had demanded a penalty for causing the danger. According to the prosecutor, the man had intentionally or through gross negligence posed a serious danger to his partner’s life or health.

The KKO pointed out that causing a danger cannot be judged because of a theoretical or very unlikely consequence, even if the consequence itself is serious.

HIV INFECTION is still a serious disease, KKO pointed out. It is incurable, and controlling the disease requires a constant relationship of care.

In this case, the man had been taking the medication at the time of the act, but less than three months had passed since the start of the medication after the break.

“The risk of infection has therefore not yet been completely ruled out. On the other hand, it must be borne in mind that [the man] has ejaculated on the sheet, which has considerably reduced the risk of infection. There have been no allegations of sexually transmitted diseases or other circumstances that increase the risk of infection, ”KKO stated.

For this reason, the KKO also dismissed the charge of causing danger.

The unconditional imprisonment imposed on the man was therefore overturned. Already in the past, the KKO had issued an injunction, ie it prohibited the execution of a custodial sentence imposed by the Court of Appeal.


Korkein oikeus: Lääkityksestä huolehtineen hiv-positiivisen suojaamaton yhdyntä ei ollut rikos

KKO katsoi, että lääkityksen ansiosta tartunta oli siinä määrin epätodennäköistä, että syytetty ei syyllistynyt rikokseen.

HIV-POSITIIVINEN ei syyllistynyt rikokseen, vaikka hän oli suojaamattomassa yhdynnässä kertomatta kumppanilleen sairaudestaan. Näin päätti korkein oikeus (KKO) keskiviikkona.

Tuore ennakkopäätös vahvistaa aiempaa tulkintaa hiv-positiivisten suojaamattomista yhdynnöistä. KKO katsoi, että lääkityksen ansiosta viruksen tarttuminen kumppaniin oli siinä määrin epätodennäköistä, että rikosta ei ollut tapahtunut.

VAASAN hovioikeus oli tuominnut alle 40-vuotiaan miehen kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

Hovioikeuden mukaan syytetty oli yrittänyt vahingoittaa kumppaninsa terveyttä olemassa joulukuussa 2016 tämän kanssa suojaamattomassa sukupuoli-yhteydessä, vaikka hän tiesi kantavansa hi-virusta.

Syytetty oli siten yrittänyt aiheuttaa kumppanilleen hiv-tartunnan, hovioikeus katsoi.

KKO:ssa oli kyse siitä, syyllistyikö mies mihinkään rikokseen. Syyttäjä vaati rangaistusta ensisijaisesti törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja toissijaisesti vaaran aiheuttamisesta.

KKO on viime vuosina ottanut kolme kertaa kantaa tapauksiin, joissa oli ollut kyse hiv-positiivisten suojaamattomista yhdynnöistä.

Yhdessä tapauksessa se tuomitsi syytetyn vaaran aiheuttamisesta, koska virus oli tarttunut kumppaniin useissa suojaamattomissa anaaliyhdynnöissä.

Sen sijaan toisessa jutussa hylättiin syyte, koska virus ei tarttunut kumppaniin suojaamattomassa emätinyhdynnässä.

Kolmannessa tapauksessa suojaamattomia sukupuoliyhteyksiä oli useita, ja kumppani oli saanut tartunnan. Syytetty tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä.

OLENNAISTA on tartunnan riski, KKO päätti.

Asiantuntijoiden mukaan tartunnan riski riippuu ensi sijassa hiv-positiivisen henkilön virusmäärästä.

Ilman lääkitystä millilitrassa verta voi olla viruskopioita jopa miljoonia. Hyvän hoitovasteen myötä virusmäärä laskee hyvin pieneksi.

Säännöllisesti otettu hiv-lääkitys poistaa tartuntariskin suojaamattomassakin yhdynnässä, asiantuntijat arvioivat.

Syytetty kertoi käyttäneensä viruslääkitystä jo vuosia. Hänellä oli ennen tekoa useamman kuukauden tauko, mutta hän aloitti lääkityksen uudelleen lokakuussa 2016 eli vajaat kolme kuukautta ennen yhdyntää.

Pari viikkoa yhdynnän jälkeen tehdyissä testeissä miehellä oli veressään hyvin vähän virusta. Asiantuntijalääkärin mukaan tartuntariski oli siten ollut korkeintaan yhden suhde 1 250:een. Lääkityksen ansiosta riski oli todennäköisesti vieläkin alhaisempi tai jopa poissuljettu.

NÄISSÄ oloissa tartunta oli siinä määrin epätodennäköistä, että se ei täytä rikoslaissa asetettua vaatimusta rikoksen täyttymisen vaarasta, KKO arvioi. Syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä siis hylättiin.

Syyttäjä oli toissijaisesti vaatinut rangaistusta vaaran aiheuttamisesta. Syyttäjän mukaan mies oli tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut kumppanilleen vakavan hengen tai terveyden vaaran.

KKO huomautti, että vaaran aiheuttamisesta ei voida tuomita teoreettisen tai hyvin epätodennäköisen seurauksen takia, vaikka itse seuraus olisikin vakava.

HIV-TARTUNTA on edelleen vakava sairaus, KKO huomautti. Se on parantumaton, ja sairauden kontrollointi edellyttää jatkuvaa hoitosuhdetta.

Tässä tapauksessa mies oli tekohetkellä käyttänyt lääkitystä, mutta lääkityksen aloittamisesta tauon jälkeen oli kulunut vasta alle kolme kuukautta.

”Tartuntariski ei siten ole välttämättä vielä ollut täysin poissuljettu. Toisaalta asiassa on otettava huomioon, että [mies] on saanut siemensyöksyn lakanalle, mikä on huomattavasti pienentänyt tartuntariskiä. Mitään tartuntariskiä lisääviä sukupuolitauteja tai muita olosuhteita ei asiassa ole väitettykään olleen”, KKO totesi.

Tämän takia KKO hylkäsi myös syytteen vaaran aiheuttamisesta.

Miehelle tuomittu ehdoton vankeusrangaistus siis kumottiin. Jo aiemmin KKO oli antanut täytäntöönpanokiellon, eli se kielsi panemasta täytäntöön hovioikeuden tuomitsemaa vankeusrangaistusta.

 

You can select your preferred language from the 'Select Language' menu at the top of the page.

Continue