Romania: One year suspended sentence for Briceni man accused of alleged HIV transmission

Sentencing

Sentenced to prison for infecting his concubine with HIV

July 23, 2013
Source: Unimedia
Google translation - For article in Romanian, please scroll down

A resident of Briceni district was found guilty on the basis of the article “contamination with AIDS” in the Criminal Code and sentenced to 1 year in prison with suspension of the sentence for a probation period of 1 year, UNIMEDIA reports.

The evidence provided by prosecutors in the criminal case shows that, although the defendant knew that he was infected with the HIV virus, he had unprotected sex with a woman.

After more than half a year of cohabitation, during which time the partner did not know about the man’s incurable disease, she was invited to the doctor, and as a result of the investigations it was established that she is also infected with HIV / AIDS. Subsequently, the woman (30 years old) addressed the law enforcement bodies with the request to bring the former concubine (26 years old) to criminal responsibility.

Sentence with the right to appeal in the manner established by law.


Condamnat la închisoare pentru că şi-a infectat concubina cu HIV

Un locuitor al raionului Briceni a fost recunoscut culpabil în baza articolului „contaminarea cu maladia SIDA” din Codul penal şi condamnat la 1 an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă de 1 an, transmite UNIMEDIA.

Din probele administrate de procurori la cauza penală rezultă că, deşi inculpatul ştia că este infectat cu virusul HIV, a întreţinut relaţii sexuale neprotejate cu o femeie.

După mai bine de jumătate de an de concubinaj, timp în care partenera nu ştia despre boala incurabilă a bărbatului, aceasta a fost invitată la medic, iar în rezultatul investigaţiilor efectuate s-a stabilit că şi ea este infectată cu maladia HIV/SIDA. Ulterior, femeia (30 de ani) s-a adresat organelor de drept cu cererea de a-l atrage pe fostul concubin (26 de ani) la răspundere penală.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit de lege.