[Update]Slovakia: Switzerland refuses to extradite man sentenced for HIV exposure back to Slovakia using the U=U argument

Other

Mladíka, ktorého sme odsúdili za vedomé šírenie HIV, nám Švajčiari nevydajú

October 2, 2017
Source: tvnoviny.sk
Google translation - For original article, please scroll down

The young man, whom we condemned for the conscious spread of HIV, will not be given to us by the Swiss

Neverending Story! In the case of a young man convicted of spreading HIV, there was another reversal.
Richard has been sitting behind bars for two years, but he is successfully avoiding punishment. He fled to Switzerland, and although he was caught there for the second time, he was released again.

According to a valid judgment, Richard Rapčo is to spend seven years behind bars. The Senate sent him there for threatening a teenager with the human immunodeficiency virus – that is, knowingly spreading HIV. However, the disease was not confirmed. According to his own words, he subsisted on prostitution for years. He had sex with several women and men.

Although convicted, he did not enter prison. He fled to Switzerland, from where he actively participated in discussions on the social network about his case. He last claimed to have a girlfriend and have sex without protection. They do not plan to return to Slovakia.

He was detained twice in Switzerland on the basis of arrest warrants issued by a Slovak judge. Richard was last remanded in custody in April this year. But five months later, word comes from Switzerland that they will not give it to us.

The Federal Criminal Court has been investigating for months what he was convicted of. We also sent them a verdict in German. According to them, the reasons for the release from custody and the non-extradition of the man to Slovakia are clear.

Switzerland does not consider threatening the human immunodeficiency virus to be a criminal offense – according to their law.

Well, Richard sees it differently. He claims that it is treated and therefore not infectious, and therefore the Swiss did not release it.

“A person is always infectious, even if he takes medication,” explains Danica Staneková from the National Reference Center for HIV and AIDS Prevention.

Both arrest warrants, European and international, still apply to convict Richard Rapč. But it seems that we will get him to Slovakia only when he is caught in a country where the spread of HIV is a crime.


Mladíka, ktorého sme odsúdili za vedomé šírenie HIV, nám Švajčiari nevydajú

Nekonečný príbeh! V prípade mladíka, ktorého odsúdili za šírenie HIV, nastal znova zvrat.
Richard mal sedieť za mrežami už dva roky, no trestu sa úspešne vyhýba. Utiekol do Švajčiarska, a hoci ho tam chytili už druhýkrát, znova sa dostal na slobodu.

Richard Rapčo má stráviť podľa právoplatného rozsudku sedem rokov za mrežami. Senát ho tam poslal za to, že ohrozoval tínedžerku vírusom ľudskej imunodeficiencie – teda vedome šíril HIV. U nej sa ale ochorenie nepotvrdilo. Podľa vlastných slov sa roky živil prostitúciou. Sex mal s viacerými ženami aj mužmi.

Hoci je odsúdený, do väzenia nenastúpil. Utiekol do Švajčiarska, odkiaľ sa aktívne zapájal do diskusií na sociálnej sieti o jeho prípade. Naposledy tvrdil, že má priateľku a sex majú aj bez ochrany. Na Slovensko sa vrátiť nemieni.

Vo Švajčiarsku ho dvakrát zadržali na základe zatykačov, ktoré vydal slovenský sudca. Do väzby Richarda posadili naposledy v apríli tohto roku. Po piatich mesiacoch ale prichádza zo Švajčiarska správa, že nám ho nevydajú.

Federálny trestný súd pritom mesiace skúmal, za čo ho odsúdili. Rozsudok sme im posielali aj v nemčine. Dôvody prepustenia z väzby a nevydanie muža na Slovensko sú podľa nich jednoznačné.

Švajčiarsko nepovažuje ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie za trestný čin – podľa ich práva.

No Richard to vidí inak. Tvrdí, že sa lieči a teda infekčný nie je, a preto ho Švajčiari nevydali.

“Vždy je človek infekčný, aj keď berie lieky,” vysvetľuje Danica Staneková z Národného referenčného centra pre prevenciu HIV a AIDS.

Oba zatykače, európsky aj medzinárodný, na odsúdeného Richarda Rapča stále platia. No zdá sa, že na Slovensko ho dostaneme až vtedy, keď ho chytia v krajine, kde je šírenie HIV trestným činom.

Report

Polícia hľadá Richarda (24) na FOTO: Ohrozoval ľudí vírusom HIV, nenastúpil do väzby

March 4, 2016
Source: topky.sk
Translated via Google translate. For original article please scroll down
Police are looking for Richard (24): He threatened people with the HIV virus, he did not come into custody

BRATISLAVA – The police are looking for 24-year-old Richard Rapč from Vranov nad Topľou. The Bratislava man was ordered by a Bratislava regional court to be sentenced to serve a sentence for endangering the HIV virus.

The Prešov police spokesman Daniel Džobanik informed about it. Any information that could assist the police in the search can be reported on line 158 or at any police department.


BRATISLAVA – Polícia pátra po 24-ročnom Richardovi Rapčovi z Vranova nad Topľou. Na mladého muža vydal bratislavský krajský súd príkaz na dodanie do výkonu trestu pre ohrozovanie vírusom HIV.

Informoval o tom prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri pátraní, možno oznámiť na linke 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.