Thailand: People living with HIV could be charged with killing with intent if they donate blood

HIV sufferers who donate blood can be charged with murder, says police spokesman

The deputy police spokesman stated that those who know they are HIV positive but still donate blood or persuade vulnerable people to donate blood can be charged with the criminal offence of “intent to kill”. 

On August 20, at the Royal Thai Police (Police) Pol. Lt. Colonel Kritsana Phattanacharoen, deputy spokesman for the police, spoke about the case of people who have risky behaviours or are infected with HIV and donate blood, and of people persuading others in a risk group to donate blood. Such behaviours are criminal because people who are at risk or infected with HIV can not donate blood. And if they are infecting others, it would be considered an offense as per criminal law, and they would be charged with killing with intent Since the donors know that they are infected with HIV and then donate, it means that they are aware of spreading infection. The infected person is a direct victim.


พร้อมตั้งข้อหา’เจตนาฆ่า’ ใครรู้ว่าเป็นเอดส์แล้วยังบริจาคเลือด… อ่านต่อที่ 

“พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ” รองโฆษกตร. เผย กรณีผู้ที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV แต่ยังไปบริจาคเลือด หรือไปชักชวนคนกลุ่มเสี่ยงด้วยกันไปบริจาคเลือด มีความผิดทางอาญาข้อหา “เจตนาฆ่า”

มื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตร. กล่าวถึงกรณีผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือติดเชื้อ HIV ไปบริจาคเลือด ว่า หากผู้ที่ไปบริจาคแล้วมาชักชวนให้คนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยกันไปบริจาคเลือด พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ เนื่องจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อ HIV แล้ว ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ และหากทำให้ผู้อื่นติดเชื้อ จะเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญาข้อหาเจตนาฆ่า เนื่องจากผู้ที่บริจาคย่อมรู้แก่ใจว่าตนเองติดเชื้อ HIV แล้วยังไปบริจาคเท่ากับว่าเป็นการเล็งเห็นผลให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่ติดเชื้อจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรง.